Stänga
SuomiEnglishSvenska

Programvara

Naulankanta Oy är officiell återförsäljare av ADAPT och Visicon-programmen i Finland, Sverige och Norge. ADAPT erbjuder effektiva redskap för planering av hus- och brokonstruktioner.

Ingenjörer har i mer än 30 år världen över använt ADAPT:s programvarulösningar för att i sina projekt uppnå noggranna och kostnadseffektiva resultat. Sedan 1981 har ADAPT varit en populär och erkänd programvara i planeringen av efterspända betongkonstruktioner. Nu används ADAPT också i stor utsträckning vid planeringen av traditionella konstruktioner i armerad betong.

Vad gäller huskonstruktioner är planeringsprogrammen ritningsprogrammet ADAPT PT/RC samt programvaran ADAPT Builder. Till Builder -programvaran hör FloorPro för planering av bärande plattkonstruktioner, MAT för planering av fundament och golv på mark. Builder är en 3D FEM -programvara, med vilken man kan planera hela betongstommen på en gång.

För brokonstruktioner erbjuder ADAPT programvaran ADAPT ABI. Programvaran kan beakta rörliga laster, lasternas tidsvariationer och olika slags brobyggnadsmetoder samt spänningsförlustkalkyler.

Med ADAPT Felt -programvaran kan man separat erhålla bara spänningsförlust- och töjningskalkyler samt göra bockförhöjningar för linor. ADAPT:s typdetaljer samt den av ADAPT:s grundare, Dr. Bijan Aalam utgivna PT Design-boken står också till buds.

Visicon är ett mångsidigt BIM-verktyg för visning av BIM-mallar (IFC, Revit, ADAPT, ETABS …). Visicon kan till exempel kontrollera och kommentera mallar, enkelt beräkna volymantal, visualiseringar, kollision-/design fel och visa laster.

Be om ytterligare information och demonstrationsversioner av programmen.

ADAPT Builder
ADAPT FloorPro
ADAPT MAT
ADAPT PTRC
ADAPT ABI
ADAPT Felt
ADAPT Edge
Visicon

Ta kontakt!

Henri Huoso, designchef
Stomentreprenader
+358 40 481 4665
henri.huoso@naulankanta.fi

Kontakta oss

Till tillverkarens sidor:
www.adaptsoft.com
www.visicon.com
ADAPT Support video
VisiconBIM video