Stänga
SuomiEnglishSvenska

Vattentrycksisoleringar

Vi importerar tyska BPA:s vattentrycksisoleringar och fogtätningsprodukter samt tyska MKP:s arbets- och dilatationsfogband.

Till vårt urval hör förutom traditionella betonitmattor DUALPROOF vattentrycksisoleringar som fäster i våt betong. DUALPROOF är en innovativ vattentrycksisolering, som består av en kombination av gummiartad plast (TPE) och non woven -fiberduk samt butylisolerband på fogställena. DUALPROOF -vattentrycksisoleringarna hålls på plats och funktionsdugliga i pålplattorna även om marken skulle sjunka in under plattan. I väggar eliminerar DUALPROOF det vattenisoleringsarbete med därtill hörande behov av ställningar som skall utföras i efterhand, när vattentrycksisoleringen redan på förhand kan fästas i gjutformen.

Det finns ett flertal produkter för gjut- och dilatationsfogar, bl.a. den aktiva gjutfogsplåten CEMflex och PREDIMAX injekteringsslang samt ett stort urval olika slags gjut- och dilatationsfogsgummin.

Vi hjälper gärna med att välja produkter som svarar mot era behov med beaktande av objektets kravnivå.

Ta kontakt!

Timo Fischer, entreprenör
Byggnadsprodukter
+358 40 180 6606
timo.fischer@naulankanta.fi

Kari Toiviainen, produktchef
Byggnadsprodukter
+358 40 518 8483
kari.toiviainen@naulankanta.fi

Kontakta oss

Planerings- och produktinformation

Till tillverkarens sidor:
www.dichte-bauwerke.de
www.m-kp.de