Stänga
SuomiEnglishSvenska

Lager

Calenbergs elastomeriska bärande lager används i prefabricerade, på platsen gjutna betongkonstruktioner och stålkonstruktioner för kontrollerade överföringar av laster samt för att skydda konstruktionerna mot deformationer orsakade av krympning av betongen och temperaturskillnader.

I Calenbergs lager används inte smörjningsfetter, vilket garanterar en lång livslängd för produkterna. Lagren tillåter förutom deformation av en konstruktion vridning på stöd och lagren finns att få med upp till 120 minuters brandbeständighet.

För att tillåta deformationer av efterspända och övriga på platsen gjutna konstruktioner under arbetet, behövs det ofta lagring mellan styva vertikalkonstruktioner och en plankonstruktion. Lagring under arbetet tillåter en kontrollerad fri deformation av en plankonstruktion. Heim tillverkar för ifrågavarande användningsändamål ett flertal lager av olika typ, i vilka det är lätt att bearbeta de hål montagejärnen kräver direkt på arbetsplatsen.

Calenbergs produkter för skydd mot vibrationer, buller och mark

Spårtrafik
Elastomeriska mattor tillverkade av syntet- eller naturgummi samt lager minskar rälsens vibrationer och förbättrar slitstyrkan.

Bullerskydd
Det mångsidiga Cisilent®-produkturvalet erbjuder praktiska lösningar för såväl bullerskyddet på en byggarbetsplats som ljudisoleringen av brokonstruktioner.

Skydd av marken
OIL-EX- absorptionsmatta binder oljeutsläpp och hindrar ämnen att tränga in i undergrunden exempelvis på service- och lagerområden för lok.

Ta kontakt!

Timo Fischer, entreprenör
Byggnadsprodukter
+358 40 180 6606
timo.fischer@naulankanta.fi

Kari Toiviainen, produktchef
Byggnadsprodukter
+358 40 518 8483
kari.toiviainen@naulankanta.fi

Kontakta oss

Planerings- och produktinformation

Till tillverkarens sidor:
www.calenberg-ingenieure.de
www.elastomere-lagersysteme.de