Stänga
SuomiEnglishSvenska

En tillförlitlig partner till den professionella byggaren

Betjänande leverantör av produktsegment till efterspända stomkonstruktioner i betong och infrabyggande

aanekoski

KSBR har stort förtroende för Naulankanta och valde oss som kompanjon till Metsä gruppens nya bioproduktfabrik med enormt stora spillvattentankarnas spännarmeringsarbeten.

Esper Mikkelin sairaalan pysäköinti

Mikkelis sjukhusparkering är nu färdigställd. Projektet var otroligt framgångsrikt och vi tackar för samarbetet med Keski-Suomen Betonirakenne Oy.

Paikallavaletut runkorakenteet 3

Vi designar och implementerar Martinlaaksons platsgjutna stomkonstruktioner. Genom oss kan man också erhålla markbaserade fiberförstärkta betonggolv.

Sil

Verksamheten utökas nu utöver starka hus- och geo-byggnation, även till efterspända broentreprender. Naulankanta OY har erhållit transportstyrelsens godkännande för spännarmeringsentreprenader i samband med brobyggnation.

Triplan jannitystyot (1)

Triplas efterspända byggnader utfördes av Naulankanta OY i rekordfart. Under 1,5 år färdigställdes över 200 000m2 och projektet är Finlands största efterspända byggnadskomplex.