Stänga
SuomiEnglishSvenska

En tillförlitlig partner till den professionella byggaren

Betjänande leverantör av produktsegment till efterspända stomkonstruktioner i betong och infrabyggande

Nankankanta utökade sin verksamhet till Sverige genom att förvärva majoritetsandel i Stockholms Formbyggare AB

Finnbuild 2018 var en framgång. Tack till alla utställare.

Förankringsarbete vid Norviks hamn ligger i slutfasen. Huvudentreprenören av hamnen är Terramare.

Verksamheten utökas nu utöver betongstommar och geo-byggnation, även till efterspända broentreprender. Naulankanta OY har erhållit Trafikverket godkännande för spännarmeringsentreprenader i samband med brobyggnation.

Vi designar och implementerar Martinlaaksons platsgjutna stomkonstruktioner. Genom oss kan man också erhålla markbaserade fiberförstärkta betonggolv.

Triplas efterspända byggnader utfördes av Naulankanta OY i rekordfart. Under 1,5 år färdigställdes över 200 000m2 och projektet är Finlands största efterspända byggnadskomplex.

Mikkelis sjukhusparkering är nu färdigställd. Projektet var otroligt framgångsrikt och vi tackar för samarbetet med Keski-Suomen Betonirakenne Oy.

KSBR har stort förtroende för Naulankanta och valde oss som kompanjon till Metsä gruppens nya bioproduktfabrik med enormt stora spillvattentankarnas spännarmeringsarbeten.