Stänga
SuomiEnglishSvenska

Kontor

Vi bygger på entreprenad, stomkonstruktioner till kontors- och affärsbyggnader med kostnadseffektiva lösningar. Vi optimerar konstruktionerna med tanke på materialåtgång och utrymmets användbarhet med utnyttjande av mångsidiga spännarmeringsmetoder och vår projekteringsknow-how vad gäller efterspända konstruktioner. Vi utför arbetet med platsgjutna konstruktioner med hjälp av yrkesskickliga projekterare, arbetsledare och montörer.

Vi kommer alltid överens om leveransinnehållet i kontors- och affärsbyggnadsentreprenaderna så att det är lämpligt med tanke på beställarens önskemål.

Till våra tjäster hör

  • produktsegmentplanering av betongstommen
  • planering av slakarmering och moment i efterspända konstruktioner
  • fundament
  • pelare
  • väggar och schakt
  • bärande mellan- och vindsbjälklagskonstruktioner
  • platta på mark

Ta kontakt!

Harri Lejonö, marknads- och säljchef, Sverige
Spännarmerings- och stom-entrepreprenader
+46 70 263 3303
harri.lejono@naulankanta.fi

Aki Kinnunen, entreprenör, arbetschef
Stomentreprenader
+358 40 354 9110
aki.kinnunen@naulankanta.fi

Kontakta oss