Stänga
SuomiEnglishSvenska

Bilparkeringar

Vi bygger på entreprenad, betongstomkonstruktioner till parkeringshus med kostnadseffektiva lösningar. Vi optimerar konstruktionerna med tanke på materialåtgången och utrymmets användbarhet med utnyttjande av mångsidiga spännarmeringsmetoder och vår projekteringsknow-how vad gäller efterspända konstruktioner. Vi utför arbetet med platsgjutna konstruktioner med hjälp av yrkesskickliga projekterare, arbetsledare och montörer.
Vi kommer alltid överens om leveransinnehållet i bilparkeringsentreprenaderna så att det är lämpligt med tanke på beställarens önskemål.

I våra tjänster ingår

  • produktsegmentplanering av betongstommen
  • planering av slakarmering och moment i efterspända konstruktioner
  • fundament
  • pelare
  • väggar och schakt
  • bärande mellan- och vindsbjälklagskonstruktioner
  • platta på mark

Ta kontakt!

Harri Lejonö, marknads- och säljchef, Sverige
Spännarmerings- och stom-entrepreprenader
+46 70 263 3303
harri.lejono@naulankanta.fi

Aki Kinnunen, entreprenör, arbetschef
Stomentreprenader
+358 40 354 9110
aki.kinnunen@naulankanta.fi

Kontakta oss