Vertikalspänningar

Naulankanta är en erfaren expert som också har utfört krävande projekt med vertikalspänning. Vi står till tjänst med kvalitetsmaterial för vertikalspänning av schakt och flervåningshus och vi har ett professionellt arbetssätt. Våra montörer är proffs i sin bransch.

Vi utför vertikalspänningar till exempel av stommarna i flervåningshus av trä. Våra största projekt har varit biblioteket Oodi i Helsingfors samt Finlands högsta flervåningshus av trä i Joensuu. Dessutom har vi utfört ett stort antal mindre objekt på entreprenad.

Våra kunder har varit nöjda bland annat med vår förmåga att hålla tidtabellen, vår erfarenhet även av krävande objekt och våra goda kundservice.

Behöver du hjälp med vertikalspänningsarbeten? Kontakta oss!

Jonas Koistinen, projektchef
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 537 9630
jonas.koistinen@naulankanta.fi
finska, engelska, svenska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska