Industribyggande

Inom industribyggande utför Naulankanta spänningsarbeten på entreprenad med lång erfarenhet och yrkesskicklighet.  När bassängkonstruktioner efterspänns blir de vatten- och gastäta, vilket gör att de kan användas effektivare.

Vår egna, certifierade experter utför spänningsarbeten bland annat i cisterner, vattenbassänger och avloppsvattenbassänger. Vi har erfarenhet av krävande spänningsprojekt i allt från bassänger i cellulosafabriker till cisterner i oljeraffinaderier.

Söker du en expert på industribyggande? Kontakta oss!

Jonas Koistinen, projektchef
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 537 9630
jonas.koistinen@naulankanta.fi
finska, engelska, svenska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska