Efterspända konstruktioner

Vi tillhandahåller en helhetstjänst inom efterspända konstruktioner. Tjänsten omfattar rådgivning beträffande konstruktionslösningar, genomförandeplanering samt leveranser av monterat och spänt material till det ställe kunden önskar. Vår tjänst omfattar också armeringsmaterial- och lagerleverans samt montering. Innehållet i entreprenaden fastställs alltid utifrån beställarens önskemål.

I icke-vidhäftande spännenheter använder vi i huvudsak spänningsmetoder med en spännlina. Alla våra produkter är ETA-godkända och CE-märkta. Våra erfarna montörer som utför arbete med linor och våra arbetsledare är ETA-certifierade experter.

Har du ett projekt som behöver experter på efterspända konstruktioner? Kontakta oss!

Jonas Koistinen, projektchef
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 537 9630
jonas.koistinen@naulankanta.fi
finska, engelska, svenska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska