Efterspända brokonstruktioner

Vi utför efterspänningsarbeten på broar på entreprenad i hela Finland. Vår helhetstjänst omfattar allt från rådgivning till genomförandeplanering och leverans av monterat och spänt material.

Vår utrustning lämpar sig för broprojekt av olika slag och olika storlek. Vi har en stor mängd egna domkrafter och pumpar för spänningsarbetet samt all utrustning som behövs även för krävande projekt.

Vi dokumenterar entreprenaderna noggrant och informerar kunden under projektets gång.

Vill du höra mer om vår tjänst? Kontakta oss!

Juha-Matti Paloniemi, Head of Unit
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 152 5117
juha-matti.paloniemi@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska