Spänningsarbeten

Naulankanta är en erfaren expert på spänningsentreprenader. Vårt kunnande kommer bäst till sin rätt i vår helhetstjänst inom spänningsentreprenader. Då blir våra kunders projekt så smidiga som möjligt. Vår tjänst omfattar såväl rådgivning beträffande konstruktionslösningar, genomförandeplanering som leveranser av monterat och spänt material.

Våra egna ETA-certifierade, erfarna och skickliga arbetsledare och montörer utför arbetet på entreprenad. Vi har ett stort utbud av egna domkrafter och pumpar för spänningsarbete som lämpar sig för olika objekt. Vi använder mångsidiga linsystem av hög kvalitet samt Stahlwerk Annahüttes system med spännstänger. Vi har Trafikledsverkets godkännande för spänningsarbeten i brokonstruktioner.

Till spänningsentreprenader som vi utfört hör bland annat

  • parkeringsdäck

  • gårdsdäck

  • bjälklagskonstruktioner i affärs- och kontorsbyggnader

  • cisternkonstruktioner och simbassänger

  • brokonstruktioner

  • lastfördelningsplattor och -balkar

  • industrigolv

  • vertikalspänningar av schakt och master

  • förstärkningar av konstruktioner med externa linor

Söker du en expert på spännarmering för ditt projekt? Kontakta oss!

Jonas Koistinen, projektchef
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 537 9630
jonas.koistinen@naulankanta.fi
finska, engelska, svenska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska