Parkeringsanläggningar

Vi har lång erfarenhet av att utföra efterspända parkeringsanläggningar som produktkomponentavtal. Tjänsten omfattar allt från planering av den platsgjutna betongstommen och produktdelsleveranser till genomförande av projektet. Vi skapar alltid konstruktioner som uppfyller de gällande kraven.

Styrkan i vår yrkeskunniga projektorganisation är att vi optimerar byggtiden och kostnaderna – självfallet utan att pruta på kvailteten. Tack vare vår finslipade process kan vi garantera att tidtabellerna håller och att materialåtgången och kostnaderna är hållbara. Vi meddelar alltid ett fast pris på projektet.

Vår entreprenadtjänst för parkeringsanläggningar omfattar

  • produktdelsplanering av betongstommen

  • planering av armering, linor och lösgörelse i efterspända konstruktioner

  • grund

  • pelare

  • väggar och schakt

  • bärande mellan- och vindsbjälklagskonstruktioner

  • plattor på mark

Söker du en partner för en entreprenad som gäller en parkeringsanläggning? Kontakta oss!

Mikko Mäkelä
Head of Unit
+358 50 3082325
mikko.makela@naulankanta.fi
finska, engelska

Aki Kinnunen
Stomentreprenader
+358 40 354 9110
aki.kinnunen@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska