Kontors- och affärslokaler

Vi bygger platsgjutna stommar för kontors- och affärslokaler effektivt och med stor yrkesskicklighet. För oss betyder detta att vi redan i planeringsskedet erbjuder kunden lösningsmodeller som effektiverar genomförandet. Vid behov optimerar vi till exempel konstruktionerna genom att utnyttja vårt kunnande i arbete med spännlinor. Lösningar som förverkligas med linor skapar frihet i planeringen och genom att minska antalet detaljer sjunker bland annat material- och byggkostnaderna.

Vi kan också utföra betongstommarna med kundens färdiga planer eller agera som konsult när planerna utarbetas.

Vår entreprenadtjänst för kontors- och affärslokaler omfattar

  • produktdelsplanering av betongstommen

  • planering av armering, linor och lösgörelse i efterspända konstruktioner

  • grund

  • pelare

  • väggar och schakt

  • bärande mellan- och vindsbjälklagskonstruktioner

  • plattor på mark

Söker du en partner för byggande av kontors- och affärslokaler? Kontakta oss!

Mikko Mäkelä
Head of Unit
+358 50 3082325
mikko.makela@naulankanta.fi
finska, engelska

Aki Kinnunen
Stomentreprenader
+358 40 354 9110
aki.kinnunen@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska