Naulankanta står till din tjänst

Naulankanta är ett serviceföretag som specialiserar sig på entreprenader som gäller efterspända betongstomkonstruktioner, utför grundlösningar för vindkraft och importerar byggtekniska tillbehör. Förutom de ovannämnda utför vi också expertuppdrag som gäller efterspända konstruktioner. Hos oss arbetar landets mest erfarna och kunniga yrkesmänniskor som planerar projekt eller utför projekt på entreprenad – alltid med hänsyn till kundens önskemål.

Vår verksamhet grundar sig på kontinuerlig utveckling av våra produkter och tjänster. Vår uppgift är nämligen att erbjuda våra kunder de kostnadseffektivaste lösningarna i branschen utan att pruta på kvaliteten. Hela vår yrkeskunniga personal har bundit sig till detta arbetssätt.

Vår verksamhet styrs av kvalitet och den ekologiska aspekten

Vi följer strikta kvalitets- och arbetssäkerhetskrav i hela vår leveranskedja och beaktar också miljökonsekvenserna av vårt arbete. Vi strävar alltid efter att optimera konstruktionerna med tanke på användningen av byggmaterialet, vi återvinner det avfall som uppkommer på arbetsplatserna och gör allt för att minska svinn. Vi minimerar pappersförbrukningen genom att använda elektroniska filer både på kontoret och på arbetsplatserna. Vi minskar utsläpp som orsakas av transporter genom samtransporter och direkta leveranser till arbetsplatserna.

Vi förväntar oss också att de tillverkare vi samarbetar med arbetar på ett miljövänligt sätt. Här kan du göra dig förtrogen med deras miljölöften:

Stahlwerk Annahütte

Krampeharex GmbH & Co

Migua Fugensysteme GmbH

Schreiber Brücken-Dehntechnik

Calenberg Ingenieure

 

Se också: