Lätta övergångskonstruktioner för sanitetsutrymmen och torra utrymmen