Calenbergs elastomeriska bygglager används i förtillverkade, platsgjutna betongkonstruktioner och i stålkonstruktioner för kontrollerad överföring av belastning samt för att skydda konstruktionerna mot formförändringar orsakade av betongens krympning och temperaturskillnader.

HEIM-glidlager används huvudsakligen på tillfälliga och permanenta valv av armerad betong samt på väggar, konsoler eller pelare under dessa.