Kontaktinformation

Naulankanta Oy
Sortilantie 4
04260 Kerava
FO-nummer 2353565-7

Nätfakturering
EDI-kod 003723535657
Förmedlarkod BAWCFI22
Operatör Basware

Om ni inte kan skicka e-fakturor tar vi också emot fakturor per post på adressen

Naulankanta Geo & Building
##003723535657##
PL 683
00026 BASWARE

Personal

Spänningsarbeten

Juha-Matti Paloniemi, Head of Unit
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 152 5117
juha-matti.paloniemi@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska

Jonas Koistinen, projektchef
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 537 9630
jonas.koistinen@naulankanta.fi
finska, engelska, svenska

Viljar Protas, arbetsledare
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 076 8557
viljar.protas@naulankanta.fi
finska, engelska, estniska

Fredrik Adolphsson, försäljningsingenjör
Spännarmeringsentreprenader
+46 72 011 0360
fredrik.adolphsson@naulankanta.fi
engelska, svenska

Stomentreprenader

Mikko Mäkelä
Head of Unit
+358 50 3082325
mikko.makela@naulankanta.fi
finska, engelska

Aki Kinnunen
Stomentreprenader
+358 40 354 9110
aki.kinnunen@naulankanta.fi
finska, engelska

Materialförsäljning

Kari Toiviainen, produktchef
Byggprodukter
+358 40 518 8483
kari.toiviainen@naulankanta.fi
finska, engelska

Timo Fischer
Byggprodukter
+358 40 180 6606
timo.fischer@naulankanta.fi
finska, engelska, tyska

Lager

Veli Järveläinen
Lagerchef
+358 40 084 7914
veli.jarvelainen@naulankanta.fi

Förvaltning

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska

Laura Vihko, sekreterare
Ekonomi- och personalfrågor
+358 40 773 0522
laura.vihko@naulankanta.fi
finska, engelska