Grundlösningar för vindkraft

Naulankanta är erfaren entreprenör och komponentleverantör för grundlösningar för vindkraft. Vi står till tjänst med smidiga planeringstjänster för både små och stora vindkraftsprojekt samt lösningar som lämpar sig för alla typer av torn och turbiner.

Vår konkurrensfördel vid sidan om vår gedigna erfarenhet är korta leveranstider hela vägen från planering till leverans.

Gör dig förtrogen med våra vindkraftlösningar!

Förankrade grundkonstruktioner med linankare

 • Permanenta linankare 2–37 linor med dubbelt korrosionsskydd i enlighet med standarden EN-1537

 • Användningstid 100 år

 • Ankarna levereras förtillverkade

 • Produktion både i Österrike och Finland

 • Ankarna levereras av fastställt mått och i enlighet med kundens behov

 • Normala ankarlängder är 15–35 m, men även längre kan beställas
 • Vi kan sköta enbart materialleveranserna eller även utföra monterings- och spänningsarbetena

Förankrade grundkonstruktioner med stångankare

 • Stångankare av stålkvaliteten 500/550 , 670/800 och 950/1050 med dubbelt korrosionsskydd i enlighet med standarden EN-1537

 • Användningstid 100 år

 • Ankarna levereras förtillverkade

 • Produktion både i Österrike och Finland

 • Den maximala längden på en enskild stång är 15 m. Stången kan förlängas alltefter behov

 • Vi kan sköta enbart materialleveranserna eller även utföra monterings- och spänningsarbetena

Bultringar för vindkraftverkens grundkonstruktioner

 • Lösningar som lämpar sig för alla typer av torn och turbiner

 • Bultringar för gravitationsgrund och förankrad grund

 • Komponenterna tillverkas vid europeiska produktionsanläggningar, vilket garanterar konkurrenskraftiga leveranstider

Rotgjutning av turbintorn

 • Vi utför rotgjutning med olika tillverkares massor i enlighet med turbinleverantörens krav

 • Vi har arbetsmetoder som lämpar sig för alla typer av torn och turbiner

 • Leveranstiderna är korta hela vägen från beställning till leverans

Söker du en expert på grundlösningar för ditt vindkraftsprojekt? Kontakta oss!

Juha-Matti Paloniemi, Head of Unit
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 152 5117
juha-matti.paloniemi@naulankanta.fi
finska, engelska