Vindkraft

För vindkraftverk levererar vi stång- och linankare monterade och spända eller enbart materialleverans beroende på kundens behov. Vi kan också utföra test på vattenåtgången och komprimeringsinjekteringar.

Söker du en samarbetspartner för förankringsarbeten? Kontakta oss!

Juha-Matti Paloniemi, Head of Unit
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 152 5117
juha-matti.paloniemi@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska