Stödmurar

Vi tillhandahåller system som används för förankring av olika stödmurar. Vi kan också sköta monteringar, injekteringar samt spänningsarbetet i enlighet med kundens behov.

Vårt produktutbud omfattar:

  • Linankare (tillfälligt/permanent)

  • Stångankare (tillfälligt/permanent)

  • Självborrande ankare (tillfälligt)

Söker du en samarbetspartner för förankringsarbeten? Kontakta oss!

Juha-Matti Paloniemi, Head of Unit
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 152 5117
juha-matti.paloniemi@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska