Förankringsarbeten

Vi utför förankringsarbeten på entreprenad enligt metoden för genomförandet och användningstiden samt alltid anpassat till objektet. Våra montörer och arbetsledare hör till de mest erfarna experterna i branschen. Vi använder kvalitetsankare som tillverkats av spännlinor samt självborrande ankare och stångankare.  Vi levererar också spänningslösa bergbultar.

Vad förankringsarbetena omfattar beror alltid på kundens önskemål och på de produkter som fastställts i planen. Vi kan också utföra prov på vattenåtgången och komprimeringsinjekteringar i anslutning till förankaringsarbetet.

Till förankringsentreprenader som vi utfört hör bland annat:

  • mark- och bergförankringar av tillfälliga stödmurar

  • mark- och bergförankringar av permanenta stödmurar och kajkonstruktioner

  • bergförankringar av schakt och vingmurar

  • bergförankringar av vattentryckplattor

  • förstärkningsförankringar av bergrum

Söker du en samarbetspartner för förankringsarbeten? Kontakta oss!

Juha-Matti Paloniemi, Head of Unit
Spännarmeringsentreprenader
+358 40 152 5117
juha-matti.paloniemi@naulankanta.fi
finska, engelska

Olli Hirvonen
Verkställande direktör
+358 40 746 8255
olli.hirvonen@naulankanta.fi
finska, engelska