När tidtabellen avgör

När en stor helhet byggs i närheten av en livligt trafikerad flygplats måste tidtabellen följas exakt eller så blir det kritik, säger byggnadsingenjör Teemu Kiiskinen vid byggfirman Kreate som specialiserat sig på infrastrukturbygge.

I alliansprojektet Terminal 2 byggde Kreate tillsammans med SRV på entreprenad en ny brokonstruktion med tillhörande ramper för angöringstrafiken samt buss- och taxidäck vid Helsingfors-Vanda flygplats. Arbetet beställdes av Finavia. Totalt byggdes 15 000 kvadratmeter nya däck för trafiken.

Naulankanta levererade övergångskonstruktioner och lager för projektet.

– Naulankanta var den förmånligaste leverantören i konkurrensutsättningen, berättar Kiiskinen.

Priset är ändå inte det enda som avgör i ett projekt där tidtabellen är kritisk. Det krävdes också snabba produktleveranser eftersom planeringen framskred i takt med byggandet.

– Vi sätter värde på vår samarbetspartners professionella arbetssätt, konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Vi har varit nöjda både med produktleveranserna och med spänningsenhetsentreprenaderna, säger Kiiskinen.

Även om coronasituationen försenade en del av lagerleveranserna något och gjorde att brobygget fördröjdes med några veckor utfördes andra arbeten effektivt och till sist hade förseningen åtgärdats.

Ett byggprojekt vid en livligt trafikerad flygplats ställer specifika krav på projektet. Arbetet måste planeras så att trafiken till flygplatsen hela tiden fungerar under projektets gång. Den exeptionellt krävande bergsbyggnaden och grundläggningsarbetet samt bro- och betongbygget har krävt kompetens.

– Det är mycket viktigt att spänningsarbetet sammanjämkas med det arbete som utförs av andra grupper, till exempel timmermän och armerare. Tidtabellen är också ofta snäv så att formcirkulationen ska vara effektiv, säger Kiiskinen.

Kiiskinen ger Naulankanta det övergripande vitsordet berömligt.

– Kommunikationen fungerade utomordentligt och vi underrättades alltid om när lager och övergångskonstruktioner som var viktiga för projektet levererades till arbetsplatsen. En fin prestation.