I krävande projekt är förtroendet för samarbetspartnern extra viktigt

I vindkraftsprojekt dikteras arbetets framskridande av noggranna bestämmelser och tidtabeller som förändras snabbt. Naulankanta har levererat och monterat bergankare i flera av Suvics vindkraftsverk – och samarbetet fortsätter sporrat av positiva erfarenheter.

Byggfirman Suvic, som specialiserat sig på energibyggande, har samarbetat med Naulankanta redan i många år i olika vindkraftsprojekt. Suvic är särskilt känt för sina vindkraftparker och hör till den absoluta toppen i denna bransch.

Naulankanta har levererat och monterat bergankare i Suvics objekt. Projekten är krävande och det är särskilt viktigt att hålla tidtabellen och kunna lita på varandra.

– Vi måste kunna lita på att den överenskomna tidtabellen för projektet håller och att de överenskomna arbetsmetoderna tillämpas, konstaterar design manager Jaakko Norrkniivilä vid Suvic.

Norrkniivilä betonar också vikten av kvalitetskontroll samt dokumentering av det utförda arbetet i vindkraftsprojekt.
– Arbetet framskrider enligt noggranna bestämmelser.

Enligt Norrkniivilä var det klart från det första mötet att Naulankanta har en yrkeskunnig personal.
– När det gäller grundkonstruktioner i vindkraftverk har Naulankanta specialiserat sig uttryckligen på leverans och montering av bergankare, vilket är viktigt för oss.
– Visst har priset också betydelse när det gäller det första gemensamma projektet, säger Norrkniivilä och drar på munnen.

De gemensamma projekten har i huvudsak lyckats som planerat. Tidtabellerna är vanligen mycket snäva och ändringar kan göras även med kort varsel.
  Tack vare det goda samarbetet har vi klarat av dessa utan att någonsin ha varit tvungna att nöja oss med ett sämre slutresultat. Eventuella problem har lösts på ett mycket professionellt sätt, konstaterar Norrkniivilä.

Gemensamma projekt och väl utfört arbete är anledningar till att samarbetet fortsätter även i framtiden.