XAMK Kotkan kampus, Kotka

2022—2023
Kotka

  • Tilaaja Terra Infra Oy
  • 10 300 m² pilarilaatastoa
  • 14 valulohkoa
  • Jänneterästä 30 000 kg