Stora Enso Oulu jätevedenkäsittely, Oulu

2023—2024
Oulu

  • Tilaaja KSBR Oy
  • Jätevedenkäsittelyaltaan pohjalaatan jännitystyöt sekä kahden siilon seinän jälkijännitykset