Kivistön pysäköintilaitos, Vantaa

2022
Vantaa

  • Tilaaja Fira Oy 
  • 7 800 m² pilarilaatastoa
  • 9 valulohkoa
  • Jänneterästä 33 000 kg