Lagre

Calenbergs elastomerlagre brukes til prefabrikkerte konstruksjoner, plasstøpte konstruksjoner og stålkonstruksjoner for å ivareta bevegelig last og beskytte konstruksjonene mot endringer forårsaket av betongsvinn og temperatursvingninger.

HEIM-lagrene brukes hovedsakelig til midlertidige og permanente glidefolier på armerte betongkupler og til veggene, utkragningene eller søylene under dem.