Beskyttelse mot vibrasjoner og egenresonans

Elastomerlagrene fra Calenberg Ingenieure brukes på jernbanespor for å beskytte grunnen mot vibrasjoner og egenresonans.