Naulankanta, til tjeneste

Naulankanta er et selskap som har spesialisert seg på betongkonstruksjoner og vindturbinfundamenter samt handel med byggematerialer. I tillegg er vi spesialister på etteroppspente konstruksjoner. Staben vår består av noen av Finlands mest kompetente og erfarne fagfolk. Disse planlegger og avtaler prosjektet i henhold til kundens behov og ønsker.

Selskapet arbeider kontinuerlig med utvikling av produktene og tjenestene. Vi satser på å tilby markedets mest kostnadseffektive løsninger og samtidig opprettholde høyeste kvalitet – et mål som alle medarbeidere slutter fullt og helt opp om.

Vi etterstreber kvalitet og bærekraft

Gjennom hele leveringskjeden overholder vi strenge kvalitets- og HMS-krav, og tar miljøeffektene med i betraktningen. Vi søker alltid å optimalisere konstruksjonene med hensyn til forbruk av byggematerialer, vi resirkulerer byggeavfallet og forsøker å produsere så lite avfall som mulig. Vi reduserer bruken av papir ved å dokumentere alt elektronisk. Transportutslipp reduseres ved at vi leverer materialene direkte til anleggene.

Vi forventer at også produsentene våre driver virksomheten sin på en miljøvennlig måte. Miljøretningslinjene til produsentene våre er tilgjengelig på nettet:

Stahlwerk Annahütte

Krampeharex GmbH & Co

Migua Fugensysteme GmbH

Schreiber Brücken-Dehntechnik

Calenberg Ingenieure

 

Se også: