Når tidsfaktoren er avgjørende

I arbeidet vårt med et stort bygningskompleks tett ved en travel flyplass er det helt avgjørende å holde tidsplanen, sier Teemu Kiiskinen, bygningsingeniør hos Kreate.

I fellesprosjektet for Terminal 2 på Helsingfors-Vanda lufthavn samarbeidet Kreate med SRV om byggingen av en ny rampe på forsiden av terminalen og om plassdekker for buss og taxi. Dekkene har et samlet areal på 15 000 kvadratmeter.

Naulankanta leverte ekspansjonsledd og lagre til prosjektet..

«Naulankanta kom best ut i anbudskonkurransen», sier Kiiskinen.

Pris er ikke den eneste viktige faktoren i prosjekter med stramme tidsplaner. Materialleveranser må skje raskt fordi prosjekteringen utvikler seg i takt med byggeprosessen.

«Profesjonalitet, tempo og konkurransedyktig pris er hovedfaktorer når vi velger en partner. Vi er godt fornøyd med materialleveransene og det utførte oppspenningsarbeidet», sier Kiiskinen.

Selv om enkelte av lagerleveransene ble forsinket på grunn av pandemien og førte til noen ukers forsinkelse, klarte vi å ta igjen det tapte i løpet av prosjektet.

Byggearbeider tett ved en travel flyplass stiller spesielle krav til prosjektet. Det må legges opp på en slik måte at trafikken til flyplassen flyter problemfritt gjennom hele prosessen. Prosjektet stilte også krav til erfaring med særdeles krevende bergtekniske arbeider og med entrepriser for bru- og betongkonstruksjoner.

«I oppspenningsarbeid er det svært viktig å koordinere arbeidstrinnene med de øvrige kontraktørene, for eksempel snekkere og jernbindere. Tidsplanene er som regel stramme for at forskalingssyklusene skal gå så effektivt som mulig», sier Kiiskinen.

Kiiskinen takker Naulankanta for utmerket arbeid.

«Det var enkelt å holde kontakten, og vi visste alltid når de prosjektkritiske lagrene og ekspansjonsleddene ville bli levert. Vi var svært fornøyd.»