Krevende prosjekter viser viktigheten av tillit

Strenge reguleringer og raske planendringer har stor påvirkning på vindturbinprosjekter. Naulankanta har levert og montert bergforankringer for flere av Suvics vindturbinanlegg – et vellykket samarbeid som kommer til å fortsette i fremtiden.

Byggefirmaet Suvic, som har spesialisert seg på oppføring av kraftanlegg, har gjennom mange år samarbeidet med Naulankanta på ulike vindturbinprosjekter. Suvic er best kjent for bygging av vindparker og er et ledende selskap på dette området.

Naulankanta har levert og montert bergforankringer på anleggene til Suvic. Prosjektene er krevende, og tillit til partneren og evne til å holde tidsplanen er viktig.
«Vi må kunne stole på at partneren vår følger tidsplanen og holder seg til de avtalte arbeidsmetodene», sier Jaakko Norrkniivilä, designansvarlig hos Suvic.

Norrkniivilä fremhever betydningen av kvalitetsstyring og dokumentasjon i vindturbinprosjekter.
«Det strenge regelverket har stor innvirkning på prosjektene våre.»

Ifølge Norrkniivilä oppførte personalet fra Naulankanta seg svært profesjonelt helt fra starten.
«Naulankanta er spesialister på bergforankring av vindturbinfundamenter, noe som var ekstremt viktig for oss.»
«Naturligvis var også prisen en viktig faktor i det første samarbeidsprosjektet vårt», sier Norrkniivilä.

Samarbeidet har vært vellykket. Tidsplanene er som regel svært stramme, og endringer kan inntreffe raskt.

«Takket være dette samarbeidet har vi vært i stand til å takle endringer uten å sette sluttresultatet på spill. I den grad det har oppstått problemer, har disse alltid blitt håndtert på en profesjonell måte», sier Norrkniivilä.

Den samlede kompetansen og de gode sluttresultatene er grunnen til at samarbeidet vil fortsette også i fremtiden.