Vaativissa projekteissa luottamus yhteistyökumppaniin korostuu

Tuulivoimaprojekteissa tarkat määräykset ja nopeasti muuttuvat aikataulut sanelevat työn etenemistä. Naulankanta on toimittanut ja asentanut kallioankkurit useisiin Suvicin tuulivoimakohteisiin – ja yhteistyö jatkuu hyvien kokemusten siivittämänä.

Energiarakentamiseen erikoistunut rakennusliike Suvic on tehnyt Naulankannan kanssa yhteistyötä jo vuosia erilaisissa tuulivoimaprojekteissa. Erityisesti tuulivoimapuistojen rakentamisesta tunnettu Suvic on alan ehdottomia huippuja.

Naulankanta on toimittanut ja asentanut Suvicin kohteisiin kallioankkurit. Projektit ovat vaativia, ja aikataulussa pysyminen ja molemminpuolinen luottamus korostuvat.
– Meidän on voitava luottaa siihen, että projektissa pysytään sovituissa aikatauluissa ja työmenetelmissä, toteaa Suvicin design manager Jaakko Norrkniivilä.

Norrkniivilä korostaa myös laaduntarkkailun ja siten tehdyn työn dokumentoinnin merkitystä tuulivoimaprojekteissa.
– Tarkat määräykset sanelevat työn etenemistä.

Norrkniivilän mukaan Naulankannan henkilöstö huokui ammattitaitoa ensimmäisistä tapaamisista asti.
– Naulankanta on erikoistunut tuulivoimaloiden perustuksissa nimenomaan kallioankkureiden toimitukseen sekä asennustyöhön, mikä oli meille tärkeää.
– Toki ensimmäisen yhteisen hankkeen osalta hinnallakin oli merkitystä, mies hymyilee.

Yhteistyönä tehdyt projektit ovat pääosin onnistuneet tavoitellusti. Aikataulut ovat normaalisti hyvin tiukkoja ja muutoksia saattaa tulla nopeallakin aikataululla.

– Näihin on hyvällä yhteistyöllä pystytty vastaamaan hyvin ilman, että lopputuloksesta on koskaan jouduttu tinkimään. Mikäli on ollut ongelmia, ne on hoidettu erittäin ammattimaisesti, Norrkniivilä toteaa.

Yhteinen kokemus hankkeista ja laadukas työ ovat syitä siihen, että hankkeita tehdään yhdessä myös tulevaisuudessa.